Privacybeleid

Wie zijn wij:
Meldpunt daklozen Hoeksche Waard – www.meldpuntdaklozenhw.nl 
Wij zijn aangesloten bij Adviespunt Zorgbelang.

Privacyverklaring

Adviespunt Zorgbelang vindt privacy erg belangrijk. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring kunt u lezen waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, of u toestemming moet geven en welke rechten u heeft.

Welke gegevens verwerkt Adviespunt Zorgbelang?

Als u contact opneemt met Adviespunt Zorgbelang, maken wij een dossier aan. Dit is noodzakelijk voor een goede dienstverlening. In het dossier worden uw persoonsgegevens vastgelegd. Dit zijn gegevens die door uzelf of betrokkene(n) aan Adviespunt Zorgbelang worden verstrekt en die nodig zijn voor de ondersteuning waarvoor u ons heeft gevraagd.

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

Uw vertrouwenspersoon of cliëntondersteuner heeft toegang tot uw gegevens. In uitzonderingsgevallen kan het nodig zijn dat een collega uw dossier inziet, bijvoorbeeld omdat u belt en een afspraak wilt maken met uw cliëntondersteuner of vertrouwenspersoon.
Alle medewerkers hebben zich verplicht tot geheimhouding en gaan zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Zij werken conform de wet- en regelgeving en het privacyreglement.

Moet ik toestemming geven voor het verwerken van persoonsgegevens?

Uw gegevens worden alleen verwerkt als u hiervoor toestemming geeft. Uw cliëntondersteuner of vertrouwenspersoon zal u eenmalig om toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw toestemming ieder moment weer intrekken.
Adviespunt Zorgbelang deelt uw gegevens niet met derden. Slechts op uw verzoek en met uw (schriftelijke) toestemming kunnen gegevens met derden worden gedeeld. Dit geldt ook voor het opvragen van gegevens bij derden.

U heeft het recht om het registreren van uw gegevens te weigeren of de verwerking te beperken. Dit zal de goede uitvoering van de dienstverlening wel kunnen bemoeilijken. U kunt op ieder moment uw wensen en/of uw zorgen rondom de verwerking van uw persoonsgegevens met uw cliëntondersteuner of vertrouwenspersoon bespreken.

Welke rechten heb ik nog meer?

Behalve het recht om de registratie te beperken of te weigeren heeft u nog de volgende rechten:

 • –  Recht op inzage en afschrift van uw dossier;

 • –  Recht op correctie, aanvulling, verwijdering en overdracht van uw persoonsgegevens;

 • –  Recht op klagen;

 • –  Recht op verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm;

 • –  Recht op inzien wie uw dossier heeft geraadpleegd.
  Als u gebruik wilt maken van een of meerdere van uw rechten, dan kunt u uw verzoek schriftelijk bij uw cliëntondersteuner of vertrouwenspersoon indienen. Adviespunt Zorgbelang zal u zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken schriftelijk laten weten hoe we omgaan met uw verzoek.

  Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

  Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligd registratiesysteem. Het dossier wordt vijf jaar na het afsluiten ervan vernietigd. Dit kan eerder gebeuren als u hierom verzoekt.

  Privacyreglement

  Hier vindt u het volledige privacyreglement. U kunt het ook opvragen bij uw cliëntondersteuner of vertrouwenspersoon.